artykuł 33 k p Strona Główna          snews webd          Aral Polska          Glogow PKS          Artur Broma          Klub Mózg


Wątki O mnie i tym co lubię Artykuł 270 kodeksu karnego Artykuł 270 kodeksu karnego Artykuł 746 Kodeksu Cywilnego Artykuł 278 z Kodeksu karnego Artykuł 64 kodeksu karnego artykuły dekoracyjne do ogrodu artykuły papiernicze Poznań artykuły Kdeksu cywilnego artykuły Public Relation Artykuł 56 paragraf 4 %u0139żarówki Ford Puma
Hemp shoop
w przypadku
jak przymocowac antene do balkonu

Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

O mnie i tym co lubię

Temat: odprawa
Umowę na czas określony można wypowiedzieć bez podawania przyczyny jej wypowiedzenia. Można w każdej chwili..... mimo, iż okres jej trwania to X lat. Art 33 kp mówi o tym, że jeśli umowa na czas okreslony obejmuje okres dłuzy niż 6 m-cy można w niej zawrzeć klauzulę o 2 tyg wypowiedzeniu. Jeżeli chodzi o odprawy z tytułu zwolnienia - tutaj ma zastosowanie Ustawa - o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Oto ona Ustawa ta mówi, że pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 osób i zwalnia pracowników z przyczyn...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=60385Temat: Problem z pracodawcą...
Na jaki okres czasu miałeś zawartą umowę? Czy w umowie był pkt mówiący o tym, że umowa może być rozwiazana w myśl art 33 Kp ?
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=5669


Temat: Tylko umowa o pracę
...kodeksem, bo na pó?ce stoi kilka z komentarzem. Co ciekawe - komentarze s? ró?ne w ró?nych kodeksach. Wi?c jeszcze raz, polskie prawo jest tak niefajne, ze nawet jak masz gdziesz orzeczenie które jest jak najbardziej po twojej my?li, to s?d który rozpatruje identyczn? wr?cz spraw? moze orzec zupe?nie inaczej. Kierownictwo - co wed?ug ciebie oznacza? Bo w tym co napisa?e?, jeszcze brakuje. Ale maj?c licencj? II powiniene? wiedzie?, czego. Co do 6 miesi?cy - art 33 kp. ?eby? móg? rozwi?za? umow? na czas okre?lony, musz? by? spe?nione ??cznie 2 warunki: 1. Umowa d?u?sza ni? 6 miesi?cy 2. klauzula o dopuszczeniu. W przeciwnym razie kicha. A dla kogo dobrze? Nie podoba mi si? twoje zestawienie. Bo sugeruje ?e jak dobrze dla pracodawcy, to ?le dla pracownika, a jak dobrze dla pracownika, to ?le dla pracodawcy. Nie podoba mi si?, bo nie gra z moim postrzeganiem stosunku pracy jako takiego. Ja nie stoj? po...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2624


Temat: Problem z pracodawcą...
Umowe mam zawarta do 31.12.2012r...Tak w umowie jest pkt,mówiacy o tym że umowa może byc rozwiązana w myśl art 33 kp...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=5669 

 


Copyright 2001-2099 - O mnie i tym co lubię